Người định vị

  • Positioner

    Người định vị

    Các bộ định vị rô bốt hànlà một bộ phận quan trọng của dây chuyền sản xuất hàn rô bốt và bộ phận cộng tính linh hoạt khi hàn. Thiết bị có cấu tạo đơn giản và có thể xoay hoặc tịnh tiến phôi hàn đến vị trí hàn tốt nhất. Thông thường, rô bốt hàn sử dụng hai bộ định vị, một bộ để hàn và bộ kia để tải và dỡ phôi.